Sau tiếng súng nổ, phó giám đốc chết, nữ chủ tịch trọng thương

Discussion in 'Xương khớp' started by eutmm99, May 2, 2018.

  1. eutmm99

    eutmm99 New Member

    Lãnh đạo và nhân viên Công ty Xây dựng Ninh Giang hoảng hốt nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó phát hiện nữ chủ tịch Hội đồng Quản trị và phó giám đốc của công ty này nằm gục trong phòng làm việc.

    Xem chi tiết: http://bit.ly/2FzE2wA
     

Share This Page